Yoruba Hymn: Oluwa ran mi ni’se Aleluya- I have a message from the Lord Hallelujah

Yoruba Hymn: Oluwa ran mi ni’se Aleluya- I have a message from the Lord Hallelujah

Oluwa ran mi ni’se Aleluya

Hymn no.208 of the Christ Apostolic Church Hymn Book

 

Bible Reference: And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.

Numbers 21:8 KJV

 

Numeri 21:8 OLUWA si wi fun Mose pe, Rọ ejò amubina kan, ki o si fi i sori ọpá-gigùn kan: yio si ṣe, olukuluku ẹniti ejò ba bùṣan, nigbati o ba wò o, yio yè

 

  1. Oluwa ran mi ni’se, Aleluya!

Iwọ ni un o jẹ iṣẹ na fún;

A kọ sínú ọrọ Rẹ, Aleluya! 

P’ẹni t’o ba wo Jesu y’o ye.

Wo k’o ye, Arakurin

Wo Jesu ki í sí ye

A kọ sínú ọrọ Rẹ, Aleluya!

P’ẹni t’o ba wo Jesu y’o ye. 

 

  1. A rán mi ni’se ayọ, Aleluya!

Un ọ j’iṣẹ na fún ọ ọrẹ mi;

Iṣẹ lat’oke wa ni Aleluyah!

Jésù sọ, mo mọ pé otọ ni. 

Wo k’o ye, Arakurin

Wo Jesu ki í sí ye

A kọ sínú ọrọ Rẹ, Aleluya!

P’ẹni t’o ba wo Jesu y’o ye. 

 

  1. A n’ọwọ iye sí ọ, Aleluya!

Ao fi’ye ailopin fún ọ;

T’o ba wo Jesu nikan, Aleluya!

Wòó, On nìkan l’o le gbala. 

Wo k’o ye, Arakurin

Wo Jesu ki í sí ye

A kọ sínú ọrọ Rẹ, Aleluya!

P’ẹni t’o ba wo Jesu y’o ye. 

 

I have a message from the Lord Hallelujah

 

Verse 1

I’ve a message from the Lord, Hallelujah!

The message unto you I’ll give;

‘Tis recorded in His Word, Hallelujah!

It is only that you ” look and live”

 

Chorus

`Look and live,` my brother, live!

Look to Jesus now and live;

‘Tis recorded in His Word, Hallelujah!

It is only that you `look and live!`

 

Verse 2

I’ve a message full of love, Hallelujah!

A message, O my friend for you;

‘Tis a message from above, Hallelujah!

Jesus said it and I know ’tis true!

 

Chorus

`Look and live,` my brother, live!

Look to Jesus now and live;

‘Tis recorded in His Word, Hallelujah!

It is only that you `look and live!`

 

Verse 3

Life is offered unto thee, Hallelujah!

Eternal life thy soul shall have,

If you’ll only look to Him, Hallelujah!

Look to Jesus who alone can save.

 

Chorus

`Look and live,` my brother, live!

Look to Jesus now and live;

‘Tis recorded in His Word, Hallelujah!

It is only that you `look and live!`

 

Author: William A. Ogden (1887)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *