Yoruba Hymn: Oluwa ji loto – The Lord rose up indeed

Yoruba Hymn: Oluwa ji loto – The Lord rose up indeed

Christ Apostolic hymn 346: Oluwa ji lotọ – The Lord rose up indeed

Bible Reference: 

Luke 24:3 – Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus.

Luku 24:03 – Nigbati nwọn wọ̀ inu rẹ̀, nwọn kò si ri okú Jesu Oluwa.

Oluwa ji lotọ

Verse 1

Oluwa ji lotọ,
Olugbala dide,
O f’ agbara Rẹ han.
L’ or’ ọrun apadi:
N’ ìbẹrù nla; awon ẹsọ
Ṣubu lulẹ, nwọn si daku.

Verse 2

Wo, ẹgbẹ Angẹli 
Pade l’ àjọ kikun;
Lati gbọ àṣẹ Rẹ,
Ati lati juba:
Nwon f’ ayọ wa, nwon si nfo lọ,
Lati ọrun si boji na.

Verse 3

Wọn tun fo lọ s’ ọrun,
Wọn mu’ hin ayọ lọ;
Gbọ iro orin wọn,
Bi nwon si ti nfo lọ
Orin wọn ni, Jesu t’ o ku,
Ti ji dide; o ji loni.

Verse 4

Ẹnyin t’ a ra pada,
Ẹ gberin ayọ na;
Ran iro rẹ kiri,
Si gbogbo agbaiye.
Ẹ ho f’ ayọ Jesu t’ o ku,
T ji dide: ki y’o ku mọ.

Verse 5

Kabiyesi! Jesu!
T’ o f’ ẹjẹ Rẹ gba wa;
Ki iyin Rẹ kalẹ,
Iwọ t’ o ji dide:
A ba O ji, a si jọba,
Pẹlú Rẹ lai; l’ oke orun. Amin

The Lord rose up indeed

Verse 1

The Lord rose up indeed
The Saviour rose again,
He rose victorious
Over all the powers of hell,
In their great fear, the guards trembled
Fell down and became as dead men

Verse 2

Behold the angel host
Assembled together
To list to His command
And also to worship,
They came with joy and they did fly
From heaven in the morn, to the tomb

Verse 3

They did fly back to heaven
With glad tidings of joy
List to their sweet singing
As they flew back to heaven.
Their song was this, Jesus who died
Is ris'n again, is ris'n today

Verse 4

All ye that are redeemed
Join the glad refrain
Let it echo around
To all the earth abroad
Shout and sing for Jesus who died
Is ris'n again, shall die no more

Verse 5

All hail, our Saviour, King!
Who bought us with His blood
Praise Him all o'er the earth
Thou who art ris'n again
We rise with Thee and reign with Thee
With Thee ever in heaven above. Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *