Yoruba Hymn: Ninu Gbogbo Ewu Oru

Yoruba Hymn: Ninu Gbogbo Ewu Oru

Ninu Gbogbo Ewu Oru

Hymn no.14 of the Christ Apostolic Church Hymn Book

 

  1. Ninu gbogbo ewu oru,

Oluwa l’o sọ mi;

Àwa sì tún rí ‘mọlẹ yi

A tun tẹ ekun ba.

 

  1. Oluwa, pa wa mọ l’oni,

Fi apa Rẹ sọ wa;

Kiki awọn ti’wọ pamọ,

L’o nyọ ninu ewu.

 

  1.  K’ọrọ wa, ati iwa wa

Wipe, tirẹ l’awa;

Tobẹ t’imọlẹ otitọ

Le tan l’oju ayé.

 

  1. Ma jẹ k’apada lọdọ Rẹ

Olugbala ọwọn;

Titi ao f’ojú wa ri

Oju Rẹ li opin. Amin

 

From all the dangers of the night

 

  1. From all the dangers of the night

The Lord doth keep me safe,

To see another morning dawn

And to bow down the knee

 

  1. Oh Lord we pray keep us today,

Beneath Thy mighty wings;

Only the ones whom thou doth keep

Are from all dangers free.

 

  1. Let all our thoughts and all our deeds,

Show we belong to Thee,

So that our light may truly shine

And beam to all the world

 

  1. O grant that we ne’er stray from Thee,

Jesus, Saviour Divine

Until our eyes there shall behold

Thy face for ever more. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *