Yoruba Hymn: Ẹ ma Tẹsíwájú Kristian Ologun – Onward Christian Soldiers

Yoruba Hymn: Ẹ ma Tẹsíwájú Kristian Ologun – Onward Christian Soldiers

Hymn 721: Christ Apostolic Church Hymnal

Yoruba Version of  Onward Christian Soldiers Ẹ ma tẹ síwájú, Kristian Ologun

 

Bible Reference: And the Lord said to Moses, “Why do you cry to Me? Tell the children of Israel to go forward. Exodus 14:15 NKJV 

 

OLUWA si wi fun Mose pe, Ẽṣe ti iwọ fi nkepè mi? sọ fun awọn ọmọ Israeli ki nwọn ki o tẹ̀ siwaju – Eksodu 14:15 

 

Ẹ ma tẹ síwájú, Kristian Ologun

Ma tẹjumọ Jesu t’O mbọ níwájú

Kristi Olúwa wa ni Balógun wa,

Wo! Àsìá Rẹ wà níwájú Ogun,

 

Ẹ ma tẹ si waju, Kristian Ologun

Ṣa tẹjumọ Jesu t’O mbẹ níwájú.

 

Ni orukọ Jesu, ogun eṣu sa,

Njẹ Kristian oloogun ma nṣo sí ṣẹgun

Ọrun apadi mi ni hiho iyin,

Ara, gb’ohun yin ga, gb’orin yin soke

 

Bí ẹgbẹ ogun nla n’ijọ Ọlọrun

Ara, a n rin l’ọna t’awọn mimọ nrin;

A ko ya wa ni ‘pa, ẹgbẹ kan ni wa

Ọkan ni ‘reti, ni ẹkọ, ni ifẹ

 

Itẹ at’ijọba wọnyi le parun,

Ṣugbọn ìjọ Jésù y’o wa titt lae,

Ọrùn-apadi ko le bori’ijọ yia,

A n’ileri Kristi, eyi kò le yẹ

 

Ẹ ma ba mi kalọ, ẹyin eniyan,

D’ohun yin pọ mọ wa, l’orin ìṣẹgun;

Ogo, ìyìn, ọla fún Kristi Ọba! 

Eyi ni y’o ma jẹ orin wa titi.

 

Onward Christian soldiers!

Marching as to war,

With the cross of Jesus

Going on before.

Christ, the royal Master,

Leads against the foe;

Forward into battle,

See, His banners go!

 

Refrain: 

Onward, Christian soldiers!

Marching as to war,

With the cross of Jesus,

Going on before.

 

At the name of Jesus

Satan’s host doth flee;

On then, Christian soldiers,

On to victory!

Hell’s foundations quiver

At the shout of praise:

Brothers, lift your voices,

Loud your anthems raise!

 

Like a mighty army

Moves the Church of God:

Brothers, we are treading

Where the saints have trod;

We are not divided,

All one Body we—

One in faith and Spirit,

One eternally.

 

Crowns and thrones may perish,

Kingdoms rise and wane;

But the Church of Jesus

Constant will remain.

Gates of hell can never

’Gainst the Church prevail;

We have Christ’s own promise,

Which can never fail.

 

Onward, then, ye people!

Join our happy throng;

Blend with ours your voices

In the triumph song.

Glory, laud and honor

Unto Christ, the King;

This through countless ages

Men and angels sing.

 

Author: S. Baring-Gould

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *