Yoruba Hymn: Un o sunm’Ọ, Ọlọrun, Uno sunmọ Ọ – Nearer, my God, to thee, nearer to thee

Yoruba Hymn: Un o sunm’Ọ, Ọlọrun, Uno sunmọ Ọ – Nearer, my God, to thee, nearer to thee

Un o sunm’Ọ, Ọlọrun, Uno sunmo Ọ – Nearer, my God, to thee, nearer to thee

Hymn no.834 of the Christ Apostolic Church Yoruba Hymn Book

 

Bible Reference: …Lead me in the land of uprightness. Psalms 143:10b NKJV

Orin Dafidi 143:10b…fà mi lọ ni ilẹ ti o tẹju. 

 

VERSE 1

Un o sunm’Ọ Ọlọrun

Uno sunmo Ọ

Bó tilẹ ṣe ‘pọnju

L’O mu mi wa,

Sibẹ orin mi jẹ

Un o sunm’Ọ Ọlọrun

Uno sunmọ Ọ

 

VERSE 2

Ni ọna ajo mi

B’ilẹ ba ṣú;

Bí òkúta sí jẹ

Irọri mi;

Sibẹ n’mu ala mi,

Un o sunm’Ọ Ọlọrun

Uno sunmọ Ọ

 

VERSE 3

Níbẹ, jẹki nr’ọna

to lọ s’ọrun;

gbogbo’ohun t’o fún mi

Nin’anu Rẹ,

Angẹl’ lati pe mi

sunm’Ọ, Ọlọrun mi,

Uno sunmọ Ọ.

 

VERSE 4

Njẹ ‘gbati mo ba ji

Em’ o yin Ọ;

Ùn o f’akete mi ṣe

Bẹtẹl fún Ọ

Bẹ, ninu òṣì mi,

Un o sunm’Ọ Ọlọrun

Uno sunmọ Ọ

 

VERSE 5

‘Gba mba fi ayọ lọ

S’oke ọrùn

To ga ju ọrùn lọ

S’oke gíga

Orin mi yio jẹ!

Un o sunm’Ọ Ọlọrun

Uno sunmọ Ọ.

 

Amin.

 

Nearer, my God, to thee, nearer to thee

 

1  Nearer, my God, to thee, nearer to thee!

E’en though it be a cross that raiseth me,

still all my song shall be,

nearer, my God, to thee;

nearer, my God, to thee, nearer to thee!

 

2 Though like the wanderer, the sun gone down,

darkness be over me, my rest a stone;

yet in my dreams I’d be

nearer, my God, to thee;

nearer, my God, to thee, nearer to thee!

 

3 There let the way appear, steps unto heaven;

all that thou sendest me, in mercy given;

angels to beckon me

nearer, my God, to thee;

nearer, my God, to thee, nearer to thee!

 

4 Then, with my waking thoughts bright with thy praise,

out of my stony griefs Bethel I’ll raise;

so by my woes to be

nearer, my God, to thee;

nearer, my God, to thee, nearer to thee!

 

5 Or if, on joyful wing cleaving the sky,

sun, moon, and stars forgot, upward I fly,

still all my song shall be,

nearer, my God, to thee;

nearer, my God, to thee, nearer to thee!

 

Author: Sarah Flower Adams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *