Yoruba Hymn: Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi – There is no friend like Jesus in this world

Yoruba Hymn: Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi – There is no friend like Jesus in this world

Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi – There is no friend like Jesus in this world

 

Hymn no.890 of the Christ Apostolic Church Yoruba Hymn Book

 

Bible Reference:

Matteu 28:20b…emi wà pẹlu nyin nigbagbogbo, titi o fi de opin aiye. Amin.

 

Matthew 28:20b NKJV…and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.

 

Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi

  1. Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi,

Oun nikan l‘ọrẹ òtítọ,

Ọrẹ aye yi y‘o fi wa silẹ;

Ṣugbọn Jesu ko jẹ gbagbe wa.

Refrain: 

Ah! ko je gbagbe wa; 2ce 

Ṣugbọn Jesu ko jẹ gbagbe wa

 

  1. Akoko nkọja lo laifọta pe;

A f’ọjọ kan sunmọle wa si;

Onidajọ mbọ, gọngọ yi o sọ;

Awawi kan kosi l‘ọjọ na.

 

  1. Duro d‘Oluwa, ma ṣiyemeji

Ohunkohun t‘o wu ko le de;

‘Gbat‘ o ro p‘opin ‘ranwọ Rẹ y‘o de;

Ẹni ‘yanu l‘Ọba Oluwa.

 

Amin

 

There is no friend like Jesus in this world. 

 

  1. There is no friend like Jesus in this world

Jesus is the only sincere Friend

The Friend of this world will one day leave us

But the Lord will never forget us

 

Refrain:

 Oh: He’ll never forget us

 Oh: He’ll never forget us

 But the Lord will never forget us

 

  1. Not caring for foes, the time is passing

Drawing near to our home day by day

The great judge will come

The world will tremble

There will be no excuse on that day.

 

  1. Now, wait on the Lord never doubt again

Whatever now may betideth thee

When there’s no more hope then

His help will come

Our Lord Jesus is a wonderful King.

 

One thought on “Yoruba Hymn: Ọrẹ bi Jesu kosi laye yi – There is no friend like Jesus in this world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *