Yoruba Hymn: Ojo Ibukún yíò sì rọ – There Shall be Showers of Blessing

Yoruba Hymn: Ojo Ibukún yíò sì rọ – There Shall be Showers of Blessing

Hymn 656: Christ Apostolic Church Hymnal

Yoruba Version of There Shall be Showers of Blessing Hymn – By Daniel W. Whittle

 

Bible Reference: I will bless my people and their homes around my holy hill. And in the proper season I will send the showers they need. There will be showers of blessing. Ezekiel 34:26 NLT

 

Emi o si ṣe awọn ati ibi ti o yi oke mi ká ni ibukún; emi o si jẹ ki ojò ki o rọ̀ li akoko rẹ̀, òjo ibukún yio wà. – Esekieli 34:26

 

“Ojo ibukun y’o sì rọ”

Ìlérí ìfẹ l’eyi

A o ni itura didun

Lat’ọdọ Olugbala

 

Refrain: 

Ojo ibukun

Ojo ibukun l’a nfẹ

Iri anu nsẹ yi wa ka

Ṣugbọn ojo l’antọrọ

 

“Ojo ibukun y’o sì rọ”

Isọji iyebiye;

L’ori oke on pẹtẹlẹ

Iro ọpọ ojo mbọ.

 

Refrain

 

“Ojo ibukun y’o sì rọ”

Rán wọn sí wa, Olúwa;

Fún wa ni itura didun

Wa f’ọla fún ọrọ Rẹ.

 

Refrain

 

“Ojo ibukun y’o sì rọ”

Iba jẹ le rọ loni

B’a tinjẹwọ f’Ọlọrun wa

T’a npe orukọ Jesu

 

Refrain: 

Ojo ibukun

Ojo ibukun l’a nfẹ

Iri anu nsẹ yi wa ka

Ṣugbọn ojo l’antọrọ

 

There shall be showers of blessing:

This is the promise of love;

There shall be seasons refreshing,

Sent from the Savior above.

 

Refrain:

Showers of blessing,

Showers of blessing we need:

Mercy-drops round us are falling,

But for the showers we plead.

 

There shall be showers of blessing,

Precious reviving again;

Over the hills and the valleys,

Sound of abundance of rain.

 

There shall be showers of blessing;

Send them upon us, O Lord;

Grant to us now a refreshing,

Come, and now honor Thy Word.

 

There shall be showers of blessing:

Oh, that today they might fall,

Now as to God we’re confessing,

Now as on Jesus we call!

 

Author: Daniel W. Whittle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *