Yoruba Hymn: Krist’ ki ‘joba Re de – Thy kingdom come, O God

Yoruba Hymn: Krist’ ki ‘joba Re de – Thy kingdom come, O God

Krist’ ki ‘joba Re de – Thy kingdom come, O God

 

Hymn no.428 of the Christ Apostolic Church Hymn Book

 

Bible Reference: 

 

Matthew 6 vs 10 – Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. 

 

Matteu 6 :10 – Ki ijọba rẹ de; Ifẹ tirẹ ni ki a ṣe, bi ti ọrun, bẹ̃ni li aiye.

 

Krist’ ki ‘joba Re de 

 

 

VERSE 1

Krist’ ki ‘jọba Rẹ de,

Ki asẹ Rẹ bẹrẹ;

F’ ọpa irin Rẹ fọ

Gbogbo ipa ẹsẹ.

 

VERSE 2

Ijoba ìfẹ́ da,

Ati t’ Alafia?

‘Gba wo ni irira

Yio tan bi t’ọrun?

 

VERSE 3

Akoko na ha da,

T’ ọtẹ yio pari,

Ika at’ irẹjẹ,

Pelu ifẹkufẹ?

 

VERSE 4

Oluwa, jọ dide,

Wa n’nu agbara Rẹ;

Fi ayọ fun awa

Ti o nṣ’afẹri Rẹ

 

VERSE 5

Ẹda ngan ookọ Rẹ,

‘Loko njẹ agbo Rẹ;

Iwa ‘tiju púpọ

Nfihan pe ‘fẹ tutu.

 

VERSE 6

Ookun bole sibẹ,

Ni ilẹ keferi:

Dide ‘Rawo oorọ,

Dide, máṣe wọ mọ. Amin.

 

Thy kingdom come, O God

VERSE 1

Thy kingdom come, O God!

Thy rule, O Christ begin!

Break with thine iron rod

the tyrannies of sin!

 

VERSE 2

Where is thy reign of peace,

and purity and love?

When shall all hatred cease,

as in the realms above?

 

VERSE 3

When comes the promised time

that war shall be no more,

oppression, lust, and crime

shall flee thy face before?

 

VERSE 4

We pray thee, Lord, arise,

and come in thy great might;

revive our longing eyes,

which languish for thy sight.

 

VERSE 5

Men scorn thy sacred Name,

and wolves devour thy fold;

by many deeds of shame we

learn that love grows cold.

 

VERSE 6

O’er heathen lands afar thick

darkness broodeth yet: arise, 

O Morning Star, arise, 

and never set!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *