Yoruba Hymn: Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

Yoruba Hymn: Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

Yoruba Hymn: Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

 

Bible Reference:

 

Psalms: 95:1-2

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation. 2  Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

 

Orin Dafidi 95:1-2: 1 ẸWÁ, ẹ jẹ ki a kọrin si Oluwa: ẹ jẹ ki a hó iho ayọ̀ si apata igbala wa.

2 Ẹ jẹ ki a fi ọpẹ wá si iwaju rẹ̀, ki a si fi orin mimọ́ hó iho ayọ̀ si ọdọ rẹ̀.

 

 

Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

 

VERSE 1

Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

Orin iyin at’ọpẹ l’o yẹ wa,

Ìyanu n’ifẹ rẹ sí gbogbo wa,

Ẹ kọrin ‘yin sọba Olore wa.

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

VERSE 2

Kil’a fi san j’awọn t’iku ti pa?

Iwọ l’O f’ọwọ wọ wa di oni

‘Wọ l’O nsọ wa t’o ngba wa l’ọw’ewu

Ẹ kọrin ‘yin s’olutoju wa.

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

VERSE 3

Gbogbo alaye l’O nfun l’onjẹ wọn

Iwọ l’O pèsè f’onikaluku

‘Wọ l’O nsikẹ Ẹda Rẹ gbogbo

Ẹ kọrin ‘yin sí Onibu-ọrẹ

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

VERSE 4

Ohun wa ko dun to lati kọrin

Ẹnu wa ko gbórò to fún ọpẹ,

B’awa n’ẹgbẹrun ahọn nikọkan

Nwọn kere ju lati gb’ọla Rẹ ga.

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

VERSE 5

Gbe wa l’eke ‘soro l’ọjọ gbogbo

Fun wa layọ at’alafia Rẹ,

Jẹ k’a le s’eyit’o wu Ọ n’jọ gbogbo

K’a ba le wa f’ogo f’Orukọ Rẹ

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

VERSE 6

Ẹny’n Angẹli l’Ọrun ba wa gbe

Orin iyin at’ọpẹ t’o yẹ wa,

S’Ọba wa Jèhófà ti o jọba

Ọba wa aiku Ọlọlajulọ

 

Refrain:

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun

A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa,

Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ,

Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *